Investors

myTaste växer med nya förvärv

myTaste är ett internationellt socialt nätverk på internet där människor kan upptäcka, spara och dela sina favoritrecept. I sajtportföljen återfinns även de svenska sajterna matklubben.se och vinklubben.se. Bolaget har nu inlett en ny fas där intäkter och lönsamhet prioriteras.

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 9 - 23 oktober 2017.
  • Teckningskursen är 16,40 kronor per unit, vilket motsvarar 4,10 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Nyemissionen uppgår till 18 miljoner kronor.
  • Högst 4.403.416 nya aktier emitteras genom nyemissionen. Därtill emitteras högst 1.100.854 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 32 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 20 procent av företaget.
  • Värdering ca 72,2 miljoner kronor pre-money.

x dagar kvar!

myTaste satsar på prestationsbaserad marknadsföring

- Intervju med myTastes COO Andereas Friis

Shopello

Affärsområdet Shopello är specialiserat på att skapa tjänster som låter konsumenter ta del av erbjudanden från e-handelsbutiker. De huvudsakliga intäkterna kommer ifrån prestationsbaserad marknadsföring.

myTaste

Affärsområdet myTaste är digitala tjänster för konsumenter intresserade av mat och dryck. Idag består det av tre moderna matlagnings- och dryckessajter; myTaste, Matklubben och Vinklubben.

Strategin

Strategin fokuserar på att äga och driva ett nätverk av affiliatesajter inom e-handel. Sajterna genererar besökare med ett högt värde då de är långt gångna i sitt köpbeslut. Det resulterar i högre intäkter och marginaler.

Träffa myTaste

12 oktober

Aktiekvällen i Lund med Aktiespararna
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund, 18:00 till 18.30

Anmälan via Aktiespararna

17 oktober

Aktiedagen i Stockholm med Aktiespararna
Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm, 8.30 till 9.00

Anmälan via Aktiespararna


Ladda ner och teckna

Blanketter vid teckning överstigande 15 000 EUR

Teckning över 15 000 EUR - fysisk person

Teckning över 15 000 EUR - juridisk person

OBS! För teckning överstigande 15 000 EUR (ca 150 000 SEK) skall formulär avseende kundkännedom fyllas i och skickas in till Hagberg & Aneborn Fondkommission i samband med teckning. Klicka på aktuell länk ovan (fysisk eller juridisk person).